Restaurants

View Listing

Kathmandu Cuisine

408-649-3616

Prakash Thapa

138 S. Main Street, Milpitas, CA 95035